Pristagare i Karlskoga med en hel del från tönnångersklubben