De tre bästa på Ljusnetävlingen. Anki Hedberg, Tina Nordberg, Rauno Wall, Inga Norin, Eric Larsson och

Torsten Hagberg.