Pristagarna efter jaktstigen vid Granngården Strömsund